Člani

SEZNAM IZVOLJENIH ČLANOV ZSD

Upravni odbor ZSD

 • Predsednica: Aleksandra Dugonik, dr. med.
 • Podpredsednica: doc. dr. Nada Kecelj Leskovec, dr. med.
 • Tajnik: Sandi Luft, dr. med.
 • Blagajničarka: Maja Kalač Pandurovič, dr. med.
 • Člani: Ana Slana, dr. med.; Vesna Tlaker Žunter, dr. med.; Borut Žgavec, dr. med.
 • Predstavnik specializantov: Vid Bajuk, dr. med.

Nadzorni odbor ZSD

 • Člani: mag. Valerija Balkovec, dr. med.; prim. asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., svetnica; asist. Katarina Trčko, dr. med.
 • Namestnika: astist. mag. Pij Marko, dr. med.; Blanka Zagoričnik, dr. med.

Urednik revije Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica

 • prim. prof. dr. Jovan Miljković, dr. med.

Častno razsodišče

 • Člani: Mihec Pogačnik, dr. med.; Bojan Popovič, dr. med., univ. dipl. iur.,; Marko Vok, dr. med.
 • Namestnika: prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med.; prim. doc. dr. Marko Potočnik, dr. med., dr. dent. med.

©1997-2018 ZSD | Produkcija: VOBI