»VARNO S SONCEM«

Letos že 10. leto zapored izvajamo preventivni izobraževalno-vzgojni zdravstveni program »Varno s soncem«. Program je usmerjen v seznanjanje otrok in njihovih staršev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in o ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo.

Program je začel nastajati v šolskem letu 2006/2007 kot pilotni projekt v celjskem Vrtcu Tončke Čečeve v sodelovanju dermatovenerologinje prim. mag. Ane Benedičič, dr. med., specialistke higiene in javnega zdravja mag. Simone Uršič, dr. med., ter ravnateljice vrtca mag. Betke Vrbovšek, un. dipl. ped. Od prve izvedbe v maju 2007 dalje vsako pomlad izvajajo program Varno s soncem številni prostovoljno prijavljeni vrtci, od leta 2010 pa tudi številne osnovne šole iz različnih delov Slovenije.

Program »Varno s soncem« od leta 2010 podpira tudi Ministrstvo za zdravje in je vključen v redni program preventivnih aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Članica Združenja slovenskih dermatovenerologov (ZSD) in zdravnica specialistka dermatovenerologije z Dermatovenerološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje, prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., sodeluje v organizaciji programa »Varno s soncem« s pripravo strokovnih vsebin za tiskovine (npr. zgibanke, plakati), računalniške projekcije in spletno predstavitev pravilnih informacij o potrebi in možnih načinih zaščite pred soncem. Že več let se v izvajanje programa »Varno s soncem« vključujejo tudi regionalni dermatologi s predstavitvami poenotenih strokovnih informacij o zaščiti pred soncem na regijskih predavanjih za vzgojitelje in učitelje prijavljenih vrtcev in šol. Vzgojiteljica iz Vrtca Tončke Čečeve v Celju Darinka Belak, un. dipl. ped., ob vsakoletni predstavitvi programa »Varno s soncem« opozori na možne pedagoške pristope in primere dobre prakse iz preteklih let. Specialistka javnega zdravja mag. Simona Uršič, dr. med., je organizacijski vodja programa Varno s soncem Poleg organizacijskega dela pri vsakoletni pripravi vsebine in pri izvedbi izobraževanj vzgojiteljev in učiteljev, organizira tudi anketno evalvacijo in predstavitev rezultatov programa »Varno s soncem«. Glavnino dela pri izvajanju programa »Varno s soncem« pa opravijo številni strokovni delavci vrtcev in osnovnih šol iz različnih delov Slovenije, ki vsako leto na različne domiselne načine prenašajo svoje znanje o zaščiti pred soncem na sodelavce, otroke in njihove starše ter druge svojce.

Večine vrtcev v Sloveniji z izobraževalno-vzgojnim preventivnim zdravstvenim programom »Varno s soncem« v zadnjih letih ni več potrebno posebej seznanjati. Do leta 2016 je bilo v 9 letih izvajanja v program vključenih že skoraj 220.000 predšolskih otrok in preko 60.000 osnovnošolskih otrok.

©1997-2019 ZSD | Produkcija: VOBI