»Euromelanoma«

EUROMELANOMA 2023

Združenje slovenskih dermatovenerologov organizira v mesecu maju že 16. leto zapored akcijo ozaveščanja prebivalstva  o pomenu pravilne zaščite pred soncem, rednega samopregledovanja kožnih znamenj ter zgodnjega odkrivanja in zdravljenja kožnega raka.  Slogan letošnje akcije, ki jo izvajamo v sodelovanju s podjetjem L'Oréal se glasi:

“UPORABLJATE ZAŠČITO? SO TUDI LAŽJI NAČINI, KAKO SE ZAŠČITITI PRED SONCEM.”

Akcija je sestavni del evropske preventivne kampanje, ki jo organizira Evropsko združenje za dermatoonkologijo (EADO) v sodelovanju s Fundacijo za raziskovanje melanoma (MRF) in Globalno koalicijo za zastopanje bolnikov z melanomom (GLOBAL COALITION for melanoma patient advocacy). 

Promocijsko gradivo (plakat in zloženka), namenjeno izobraževanju prebivalcev  bo posredovano  vsem dermatološkim ambulantam in oddelkom po Sloveniji, ki želijo sodelovati pri akciji, dostopno pa  bo tudi na spletni strani našega združenja.

»VARNO S SONCEM«

Od šolskega leta 2007/2008 (z izjemo  2020 zaradi COVID19) v maju in juniju izvajamo preventivni izobraževalno-vzgojni zdravstveni program »Varno s soncem«, ki ga organizirajo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Združenje slovenskih dermatovenerologov (ZSD) in Društvo za boj proti raku regije Celje. V preteklosti je bilo po metodi edukacije edukatorjev (tj. vzgojiteljic/ev in učiteljic/ev) izobraževanje po enotnem programu organizirano v osebnem stiku, v letih 2021 in 2022 pa so bile tako izobraževalne aktivnosti kot tudi ostale informacije iz epidemioloških razlogov zaradi COVID pandemije omejene na spletne vsebine.

Program Varno s soncem je usmerjen v seznanjanje otrok in njihovih staršev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in o ukrepih, s katerimi lahko nastanek škodljivih posledic sončnega UV sevanja učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo.

Program Varno s soncem je začel nastajati v šolskem letu 2006/2007 kot pilotni projekt v celjskem Vrtcu Tončke Čečeve v sodelovanju dermatovenerologinje prim. mag. Ane Benedičič, dr. med., specialistke higiene in javnega zdravja prim. mag. Simone Uršič, dr. med., ter ravnateljice vrtca mag. Betke Vrbovšek, univ. dipl. ped. Od prve izvedbe v maju 2007 dalje vsako pomlad izvajajo program Varno s soncem številni prostovoljno prijavljeni vrtci, od leta 2010 pa tudi številne osnovne šole iz različnih delov Slovenije.

Program »Varno s soncem« od leta 2010 podpira tudi Ministrstvo za zdravje in je vključen v redni program preventivnih aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Specialistka javnega zdravja prim. mag. Simona Uršič, dr. med., je organizacijski vodja programa Varno s soncem. Poleg organizacijskega dela pri vsakoletni pripravi vsebine in pri izvedbi izobraževanj vzgojiteljev in učiteljev, organizira tudi anketno evalvacijo in predstavitev rezultatov programa »Varno s soncem«. Kratko poročilo o izvedbi programa v preteklem letu v vrtcih in poročilo o izvedbi v osnovnih šolah je objavljeno po zaključku evalvacije konec leta na spletnih straneh NIJZ ( https://www.nijz.si/sl/varno-s-soncem ).

Članica ZSD in zdravnica specialistka dermatovenerologije z Dermatovenerološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje, prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., sodeluje v organizaciji programa »Varno s soncem« s pripravo strokovnih vsebin za tiskovine (npr. zgibanka, plakat) oz. aktualne spletne vsebine v letih 2021-2022, računalniške projekcije in spletno predstavitev pravilnih informacij o potrebi in možnih načinih zaščite pred soncem. V izvajanje programa »Varno s soncem« se občasno vključujejo tudi regionalni dermatologi s predstavitvami poenotenih strokovnih informacij o zaščiti pred soncem na regijskih predavanjih za vzgojitelje in učitelje prijavljenih vrtcev in šol.

Vzgojiteljica iz Vrtca Tončke Čečeve v Celju Darinka Belak, univ. dipl. ped., ob vsakoletni predstavitvi programa »Varno s soncem« opozori na možne pedagoške pristope in primere dobre prakse iz preteklih let.

Glavnino dela pri izvajanju programa »Varno s soncem« pa opravijo številni strokovni delavci vrtcev in osnovnih šol iz različnih delov Slovenije, ki vsako leto na različne domiselne načine prenašajo svoje znanje o zaščiti pred soncem na sodelavce, otroke in njihove starše ter druge svojce.

Večine vrtcev v Sloveniji z izobraževalno-vzgojnim preventivnim zdravstvenim programom »Varno s soncem« v zadnjih letih ni več potrebno posebej seznanjati. V obdobju 2008-2021  ob izvajanju programa Varno s soncem po celotni Sloveniji aktivno vključenih že preko 427.328 predšolskih otrok in 189.177 osnovnošolcev (pretežno pred udeležbo v »Šoli v naravi«).

©1997-2023 ZSD | Produkcija: VOBI