»VARNO S SONCEM«

V maju in juniju 2020 že 13. leto zapored izvajamo preventivni izobraževalno-vzgojni zdravstveni program »Varno s soncem«, ki ga organizirajo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Združenje slovenskih dermatovenerologov (ZSD) in društvo za boj proti raku Celje.

Program Varno s soncem je usmerjen v seznanjanje otrok in njihovih staršev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in o ukrepih, s katerimi lahko nastanek škodljivih posledic sončnega UV sevanja učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo.

Program Varno s soncem je začel nastajati v šolskem letu 2006/2007 kot pilotni projekt v celjskem Vrtcu Tončke Čečeve v sodelovanju dermatovenerologinje prim. mag. Ane Benedičič, dr. med., specialistke higiene in javnega zdravja mag. Simone Uršič, dr. med., ter ravnateljice vrtca mag. Betke Vrbovšek, un. dipl. ped. Od prve izvedbe v maju 2007 dalje vsako pomlad izvajajo program Varno s soncem številni prostovoljno prijavljeni vrtci, od leta 2010 pa tudi številne osnovne šole iz različnih delov Slovenije.

Program »Varno s soncem« od leta 2010 podpira tudi Ministrstvo za zdravje in je vključen v redni program preventivnih aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Specialistka javnega zdravja prim. mag. Simona Uršič, dr. med., je organizacijski vodja programa Varno s soncem. Poleg organizacijskega dela pri vsakoletni pripravi vsebine in pri izvedbi izobraževanj vzgojiteljev in učiteljev, organizira tudi anketno evalvacijo in predstavitev rezultatov programa »Varno s soncem«. Kratko poročilo o izvedbi programa v preteklem letu v vrtcih in poročilo o izvedbi v osnovnih šolah je objavljeno po zaključku evalvacije konec leta na spletnih straneh NIJZ ( https://www.nijz.si/sl/varno-s-soncem ).

Članica ZSD in zdravnica specialistka dermatovenerologije z Dermatovenerološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje, prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., sodeluje v organizaciji programa »Varno s soncem« s pripravo strokovnih vsebin za tiskovine (npr. zgibanka, plakat), računalniške projekcije in spletno predstavitev pravilnih informacij o potrebi in možnih načinih zaščite pred soncem. V izvajanje programa »Varno s soncem« se občasno vključujejo tudi regionalni dermatologi s predstavitvami poenotenih strokovnih informacij o zaščiti pred soncem na regijskih predavanjih za vzgojitelje in učitelje prijavljenih vrtcev in šol.

Vzgojiteljica iz Vrtca Tončke Čečeve v Celju Darinka Belak, un. dipl. ped., ob vsakoletni predstavitvi programa »Varno s soncem« opozori na možne pedagoške pristope in primere dobre prakse iz preteklih let.

Glavnino dela pri izvajanju programa »Varno s soncem« pa opravijo številni strokovni delavci vrtcev in osnovnih šol iz različnih delov Slovenije, ki vsako leto na različne domiselne načine prenašajo svoje znanje o zaščiti pred soncem na sodelavce, otroke in njihove starše ter druge svojce.

Večine vrtcev v Sloveniji z izobraževalno-vzgojnim preventivnim zdravstvenim programom »Varno s soncem« v zadnjih letih ni več potrebno posebej seznanjati. V obdobju 2008-2019 je  bilo v 12 letih izvajanja programa Varno s soncem po celotni Sloveniji aktivno vključenih že preko 385.500 predšolskih otrok in 166.900 osnovnošolcev pred udeležbo v »Šoli v naravi«.

©1997-2020 ZSD | Produkcija: VOBI