»Euromelanoma«

 EUROMELANOMA 2021

 Združenje slovenskih dermatovenerologov letos že štirinajsto leto zapored v sklopu evropske preventivne kampanje EUROMELANOMA 2021 pripravlja akcijo ozaveščanja prebivalstva o kožnem raku in  pomenu zaščite pred soncem. Slogan letošnje akcije se glasi:

 ”KOŽNI RAK: VAŠA PRETEKLOST DOLOČA VAŠO PRIHODNOST”.

Akcija je sestavni del evropske preventivne kampanje, ki jo organizira Evropsko združenje za dermatoonkologijo (EADO) v sodelovanju s Fundacijo za raziskovanje melanoma (MRF) in Globalno koalicijo za zastopanje bolnikov z melanomom (GLOBAL COALITION for melanoma patient advocacy).

 V dosedanjih akcijah smo dermatovenerologi praviloma izvajali preventivne preglede pacientov, pripravljali promocijsko gradivo, ter organizirali predavanja in medijsko promocijo z ozaveščanjem prebivalstva.

Glede na trenutne epidemiološke razmere in lanske izkušnje med epidemijo smo se odločili, da letos izpeljemo le medijsko kampanjo brez preventivnih  pregledov.

V okviru akcije bomo v medijih objavili nekaj vsebinskih prispevkov o pomenu pravilne zaščite pred soncem, rednega samopregledovanja kožnih znamenj ter zgodnjega odkrivanja in zdravljenja kožnega raka.

Promocijsko gradivo (plakat in zloženka), namenjeno izobraževanju prebivalcev je dostopno na spletni strani našega združenja, prav tako bo posredovano vsem dermatološkim ambulantam in oddelkom ter  zdravstvenim domovom v Sloveniji.

»VARNO S SONCEM«

V maju in juniju 2020 že 13. leto zapored izvajamo preventivni izobraževalno-vzgojni zdravstveni program »Varno s soncem«, ki ga organizirajo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Združenje slovenskih dermatovenerologov (ZSD) in društvo za boj proti raku Celje.

Program Varno s soncem je usmerjen v seznanjanje otrok in njihovih staršev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in o ukrepih, s katerimi lahko nastanek škodljivih posledic sončnega UV sevanja učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo.

Program Varno s soncem je začel nastajati v šolskem letu 2006/2007 kot pilotni projekt v celjskem Vrtcu Tončke Čečeve v sodelovanju dermatovenerologinje prim. mag. Ane Benedičič, dr. med., specialistke higiene in javnega zdravja mag. Simone Uršič, dr. med., ter ravnateljice vrtca mag. Betke Vrbovšek, un. dipl. ped. Od prve izvedbe v maju 2007 dalje vsako pomlad izvajajo program Varno s soncem številni prostovoljno prijavljeni vrtci, od leta 2010 pa tudi številne osnovne šole iz različnih delov Slovenije.

Program »Varno s soncem« od leta 2010 podpira tudi Ministrstvo za zdravje in je vključen v redni program preventivnih aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Specialistka javnega zdravja prim. mag. Simona Uršič, dr. med., je organizacijski vodja programa Varno s soncem. Poleg organizacijskega dela pri vsakoletni pripravi vsebine in pri izvedbi izobraževanj vzgojiteljev in učiteljev, organizira tudi anketno evalvacijo in predstavitev rezultatov programa »Varno s soncem«. Kratko poročilo o izvedbi programa v preteklem letu v vrtcih in poročilo o izvedbi v osnovnih šolah je objavljeno po zaključku evalvacije konec leta na spletnih straneh NIJZ ( https://www.nijz.si/sl/varno-s-soncem ).

Članica ZSD in zdravnica specialistka dermatovenerologije z Dermatovenerološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje, prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., sodeluje v organizaciji programa »Varno s soncem« s pripravo strokovnih vsebin za tiskovine (npr. zgibanka, plakat), računalniške projekcije in spletno predstavitev pravilnih informacij o potrebi in možnih načinih zaščite pred soncem. V izvajanje programa »Varno s soncem« se občasno vključujejo tudi regionalni dermatologi s predstavitvami poenotenih strokovnih informacij o zaščiti pred soncem na regijskih predavanjih za vzgojitelje in učitelje prijavljenih vrtcev in šol.

Vzgojiteljica iz Vrtca Tončke Čečeve v Celju Darinka Belak, un. dipl. ped., ob vsakoletni predstavitvi programa »Varno s soncem« opozori na možne pedagoške pristope in primere dobre prakse iz preteklih let.

Glavnino dela pri izvajanju programa »Varno s soncem« pa opravijo številni strokovni delavci vrtcev in osnovnih šol iz različnih delov Slovenije, ki vsako leto na različne domiselne načine prenašajo svoje znanje o zaščiti pred soncem na sodelavce, otroke in njihove starše ter druge svojce.

Večine vrtcev v Sloveniji z izobraževalno-vzgojnim preventivnim zdravstvenim programom »Varno s soncem« v zadnjih letih ni več potrebno posebej seznanjati. V obdobju 2008-2019 je  bilo v 12 letih izvajanja programa Varno s soncem po celotni Sloveniji aktivno vključenih že preko 385.500 predšolskih otrok in 166.900 osnovnošolcev pred udeležbo v »Šoli v naravi«.

©1997-2021 ZSD | Produkcija: VOBI