Osnovni podatki

Združenje slovenskih dermatovenerologov je prostovoljno, nestrankarsko, nepridobitno, strokovno združenje fizičnih oseb, katerega temeljna naloga je skrb za  razvoj dermatovenerologije v Republiki Sloveniji.

Združenje je pričelo z delovanjem 1978. leta  kot Dermatovenerološka sekcija v okviru Slovenskega zdravniškega društva,  prvi predsednik sekcije je  bil  prof. dr. Milan Betteto (1922-2007).
Leta 1998 se je Dermatovenerološka sekcija  preimenovala v Združenje slovenskih dermatovenerologov, ki danes združuje 130 članov.  Pridruženi člani združenja so lahko vsi zdravniki iz Slovenije in tujine, ki so zainteresirani za sodelovanje  z našim združenjem.

Temeljni cilji Združenja slovenskih dermatovenerologov so:  
•    skrb za razvoj dermatovenerologije v Sloveniji,
•    spodbujanje znanstvenih raziskav iz področja dermatovenerologije in interdisciplinarnih raziskav,  
•    skrb za strokovno izobraževanje slovenskih dermatovenerologov,
•    osveščanje bolnikov in javnosti o kožnih boleznih,
•    prizadevanje za etičen odnos do sodelavcev in bolnikov.

Združenje sodeluje z vodilnimi izobraževalnimi in kliničnimi ustanovami v Sloveniji in je odprto za vse dermatovenerologe doma in v tujini.
Za svoje člane in kolege iz drugih strokovnih področij združenje organizira vsako leto tri redna strokovna srečanja: Dermatološki vikend v zadnjem vikendu  marca in tretjem vikendu  oktobra ter Derma-forum v prvem vikendu decembra.

Združenje slovenskih dermatovenerologov izdaja strokovno revijo ”Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica” v angleškem jeziku,  ki jo je leta 1992 ustanovil prof. dr. Aleksej Kansky (1925-2015).

©1997-2023 ZSD | Produkcija: VOBI