Osnovni podatki

Združenje slovenskih dermatovenerologov (okraj. ZSD, angl. Association of Slovenian Dermatovenereologists, ASD) je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru dne 25. novembra 1997. Korenine združenja segajo v leto 1958, ko je pričela delovati Dermatovenerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva, katere naslednik je ZSD. Združenje slovenskih dermatovenerologov je prostovoljno, strokovno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, katerega naloga je pospeševanje razvoja dermatovenerologije v Sloveniji, tako pri kliničnem delu kot v raziskovalni dejavnosti. Temeljni cilji združenja so povzeti v petih osnovnih postulatih:

  • spodbujanje kliničnih raziskav na področju dermatovenerologije in sorodnih področijih,
  • skrb za izobraževanje mladih dermatovenerologov,
  • prenos dosežkov bazičnih znanosti na področje dermatovenerologije,
  • spodbujanje interdisciplinarnega sodelovanja med dermatovenerologi, zdravniki drugih specialnosti in raziskovalci ter
  • prizadevanje za moralen in strpen odnos do bolnikov in zdravstvenih sodelavcev.

Združenje slovenskih dermatovenerologov sodeluje z vodilnimi izobraževalnimi in kliničnimi ustanovami v Sloveniji, Evropi in svetu. Sodelovanje poteka tudi s Slovenskim zdravniškim društvom in podobnimi združenji v tujini. Združenje je odprto za vse dermatovenerologe doma in v tujini, s katerimi se povezuje na različnih strokovnih ravneh. Za svoje člane in druge strokovnjake s področja zdravstva organizira redna strokovna srečanja, ki lahko sodelujejo aktivno ali pasivno. Združenje slovenskih dermatovenerologov izdaja svoje strokovno glasilo Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica s sedežem v ljubljani, ki izhaja v angleškem jeziku.
Dostopno je na spletni strani: http://journalhub.io/journals/acta-dermatovenerol-apa/.

©1997-2020 ZSD | Produkcija: VOBI