Zbiranje kandidatur za predsednika ZSD za mandat 2018-2022

Spoštovani kolegi,

do 5.3. 2018 je potekalo zbiranje kandidatur (po e pošti) za predsednika ZSD za obdobje 2018-2022.
Prejela sem dva predloga in tudi dve potrditvi, kandidatov, da kandidaturo sprejemata.
Nadaljnja prijava kandidature je možna še pred volilnim občnim zborom, v soboto, 17.marca 2018 do 8.ure, v Postojni, hotelu Jama (Jamska cesta 28).


Kandidata za predsednika ZSD (vrstni red imen po datumu prejetja predlogov) sta :

BORUT ŽGAVEC dr.med., spec.dermatolog

prof.dr.JOVAN MILJKOVIĆ dr. med., spec.dermatologSpodaj sta linka s prejetimi obrazložitvami predlogov za oba kandidata.

Od 6.3. 2018 do 13.3.2018 lahko glasujete po pošti, pri čemer bodo volilna komisija upoštevala samo  glasovnice, ki bodo oddane po navodilih.

Navodila za glasovanje po pošti:

- glasuje lahko polnopravni član ZSD, ki je plačal članarino za leto 2018 in ki se iz opravičljivih razlogov ne more udeležiti volitev
- glasovnica je sestavljena iz dveh pisemskih kuvert, v notranjo kuverto se vloži list z imenom in primkom kandidata za katerega glasujete.
  Zaprto notranjo kuverto vstavite v zunanjo kuverto, v katero vložite tudi list z navedbo opravičljivega razloga neudeležbe na volitvah in vašim imenom in priimkom.
- zaprto zunanjo kuverto naslovite na naslov: ZDRUŽENJE SLOVENSKIH DERMATOLOGOV (VOLITVE), pp 2523, 1001 LJUBLJANA
- enako oblikovano glasovnico lahko, v vašem imenu, volilni komisiji, odda tudi vaš kolega na samem Občnem zboru.

 
 
 Lep pozdrav Aleksandra Dugonik

 

- Predlog za predsednika ZSD dr. Zgavec (pdf)

- Predlog za predsednika ZSD prof. Miljkovic (pdf)

©1997-2018 ZSD | Produkcija: VOBI