XIII. Dermatološki dnevi v Mariboru

Oddelek za kožne in spolne bolezni UKC Maribor
Združenje slovenskih dermatovenerologov

organizirata strokovno srečanje

XIII. DERMATOLOŠKI DNEVI V MARIBORU 10. - 11. november 2017, Hotel City Maribor

PROGRAM

Petek, 10. november 2017

 • 15.00 Registracija
 • 16.00-16.10 Otvoritev strokovnega srečanja
 • 16.10-19.00 Multidisciplinarno zdravljenje kroničnih razjed
 • 16.10-16.25 Pogled dermatologa na kronične razjede - uvod in diferencialna diagnostika (V. Breznik)
 • 16.25.16.40 Pogled dermatologa na kronične razjede - diagnostika in zdravljenje (T. Planinšek Ručigaj)
 • 16.40-16.55 Pogled infektologa na kronične razjede (J. Rejc Marko)
 • 16.55-17.10 Mikrobiom kroničnih razjed in predstavitev raziskave (M. Rupnik)
 • 17.10-17.25 Predstavitev nove anti mikrobne obloge Aquacel Ag Plus Extra (Valencia Stoma Medical)
 • 17.25-17.45 Diskusija
 • 17.45-18.00 Odmor
 • 18.00-18.15 Pogled diabetologa in diabetično stopalo (M. Završnik)
 • 18.15-18.30 Pogled žilnega kirurga na kronične razjede (A. Bergauer)
 • 18.30-18.45 Pogled splošnega kirurga na kronične razjede: dodatne metode zdravljenja kroničnih razjed (D. Semenič)
 • 18.45-19.00 Diskusija
 • 19.00-19.30 Simpozij 1

Sobota, 11. november 2017

 • 09.00-10.00 Kanskyjev simpozij (prikaz primerov)
 • 09.00-09.15 Primer 1 (A. Trajber Horvat, K. Trčko, V. Jurčić,, P. Marko)
 • 09.00-09.30 Primer 2 (K. Kikel, M. Marovt, J. Pižem, P. Marko)
 • 09.30-09.45 Primer 3 (M. Marovt, P. Marko)
 • 09.45-10.00 Diskusija
 • 10.00-10.30 Simpozij 2
 • 10.30-12.15 Estetska dermatologija
 • 10.30-10.45 Kaj je fotostaranje in kako lahko vplivamo nanj? (A. Benedičič)
 • 10.45-11.00 Polnila (S. Gorenšek)
 • 11.00-11.15 Uporaba RF v estetski dermatologiji (J. Šmid)
 • 11.15-11.30 HIFU postopki v estetski dermatologiji (S. Luft)
 • 11.30-12.10 Laserji in IPL v estetski dermatologiji (V.Tlaker)
 • 12.10-12.20 Diskusija
 • 12.20-12.40 Odmor
 • 12.40-13.10 Simpozij 3
 • 13.10-13.40 Uvedba novega modela obračuna in plačevanja ambulantnih storitev v dermatovenerologiji (B. Popovič)
 • 13.40-14.10 Simpozij 4
 • 14.10-14.40 Občni zbor Združenja slovenskih dermatovenerologov (A. Dugonik)
 • 14.40 Zaključek srečanja Člani ZSD ne plačajo kotizacije.


Prijava na srečanje poteka preko spletne strani UKC Maribor : https://www.ukc-mb.si/strokovna-srecanja/prijava-xiii-dermatoloski-dnevi/, za člane ZSD je organizirana možnost brezplačne prenočitve v hotelu City, prijave zbira ga.Lojzka Miklič: marko.miklic2[at]guest.arnes.si

©1997-2017 ZSD | Produkcija: VOBI