Kogojevi dnevi

19.5.2017 Vas vabimo na Šolo prepoznavanja melanoma in drugih kožnih tumorjev ter Šolo o bioloških zdravilih v dermatologiji na Dermatovenerološko kliniko v Ljubljani.

Dermatovenerološka klinika UKCL in Združenje slovenskih dermatovenerologov
prirejata Pod okriljem Kogojevih dnevov:


Šolo prepoznavanja melanoma in drugih kožnih tumorjev ter
Šolo o bioloških zdravilih v dermatologiji

19.5.2017
predavalnica Dermatovenerološke klinike, UKCL


Organizacijski in strokovni odbor: prim. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., svetnica; asist. Aleksandra Dugonik, dr. med.; Tomi Bremec, dr. med.


Šola prepoznavanja melanoma in drugih kožnih tumorjev
9.05                Pozdravni  govor
9.05 – 9.30    Uvodni kviz prepoznavanja malignih in benignih kožnih tumorjev (z računalniškim glasovanjem), Borut Žgavec, dr.med.,  Neža Stopajnik, dr.med.
9.30 – 9.50   Melanocitne proliferacije in nevogeneza (razumevanje značilnosti melanocitov  in njihovo spreminjanje skozi življenje, najpogostejše oblike melanocitnih nevusov – primerjava z melanomom): Borut Žgavec, dr.med.
9.50 – 10.05   Odmor
10.05 – 10.25   Melanom (epidemiologija, dejavniki tveganja in mehanizem nastanka, klinična slika različnih vrst melanoma, kriteriji za prepoznavanje, zdravljenje, prognoza, preventiva): doc.dr. Liljana Mervic, dr.med.
10.25 – 10.45  Ploščatocelični karcinom kože (epidemiologija, dejavniki tveganja in mehanizem nastanka, klinična slika, kriteriji za prepoznavanje, načini zdravljenja, prognoza, preventiva): Tomi Bremec, dr.med.
10.45 – 11.05 Bazalnocelični karcinom (epidemiologija, dejavniki tveganja in mehanizem nastanka, klinična prezentacija, kriteriji za prepoznavanje, načini zdravljenja, prognoza, preventiva): Jana Bremec, dr.med.
11.05 – 12.00  Odmor za kosilo
12.00 – 12.20 Najpogostejši benigni tumorji kože (značilnosti posameznih tumorjev in njihove klinične manifestacije, kriteriji za prepoznavanje in ločevanje od malignih kožnih tumorjev): Ana Škoberne, dr.med.
12.20 – 12.35 Pristop k bolniku z melanomom (predstavitev smernic in klinične poti za obravnavo bolnikov z melanomom), prim. Tanja Planinšek Ručigaj, dr.med., svetnica
12.35 – 12.50 Dermatoskopija (predstavitev diagnostične metode in možnosti uporabe), Aleksandra Vučinić Dugonik, dr.med.
12.50 – 13.30 Zaključni kviz prepoznavanja malignih in benignih kožnih tumorjev (z računalniškim glasovanjem ter komentiranjem in diskusijo rezultatov posameznih primerov), Borut Žgavec, dr.med., Neža Stopajnik, dr.med.
13.30 – 14.00 Odmor

Šola o bioloških zdravilih v dermatologiji

14.00 – 14.30 Biološka zdravila za luskavico I. del: prof. dr. Tomaž Lunder, dr.med.
14.30 – 15.00 Biološka zdravila za luskavico II. del: asist. mag. Pij Bogomir Marko, dr. med.
15.00 – 15.30 Odmor
15.30 – 16.00 Biološka zdravila za kronično urtikarijo: doc.dr. Nada Kecelj Leskovec, dr. med.; Maja Benko, dr. med.
16.00 – 16.30 Biološka zdravila za hydradenitis supurativa, Aleksandra Bergant Suhodolčan, dr. med.
16.30 – 16.45 Odmor
16.45 – 17.45 Biološka zdravila za bulozne dermatoze: Tomi Bremec, dr.med., Ana Slana, dr.med.
17.45 – 18.15 Biološka zdravila v dermatoonkologiji, I. del: asist. Aleksandra Dugonik, dr. med.
18.15 – 18.45 Biološka zdravila v dermatoonkologiji, II. del: prof. dr. Janja Ocirk, dr.med.

Kotizacija: 160 EUR + DDV, (za eno šolo) ali 200 EUR + DDV (za obe šoli)
plačilo na številko ZSD SI 56020140089341717
Kontaktna oseba in prijave: Lojzka Miklič, ZSD, Ljubljana ; 031/354-924; marko.miklic2@guest.arnes.si  do 17.5.2017
Kreditne točke pri ZZS so v pripravi.
Število udeležencev:  50

©1997-2017 ZSD | Produkcija: VOBI